Giải bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

  • 1 Đánh giá

Bài học với nội dung kiến thức về Bất phương trình mũ và lôgarit. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 12, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Bất phương trình mũ

  • Dạng tổng quát:

với

  • Đồ thị minh họa

Bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit Bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

II. Bất phương trình lôgarit

  • Dạng tổng quát:

với với

  • Đồ thị minh họa

Bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 89 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình mũ:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình lôgarit:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Dạng 1: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

=> Xem hướng dẫn giải

Dạng 2: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp lôgarit hai vế

=> Xem hướng dẫn giải

Dạng 3: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12 bài 6: bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit


  • 11 lượt xem