Giải câu 11 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 11:Trang 144-sgk giải tích 12

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

Bài làm:

Gọi hai số phức cần tìm là và $z_{2}$

Theo bài ra, ta có:

=> là các nghiệm của phương trình: $(z – z_{1})(z – z_{2}) = 0

<=>

Vậy là các nghiệm của phương trình: $z^{2} – 3z + 4 = 0$

Xét

=> Hai số phức cần tìm là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021