Giải câu 7 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7:Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy phương trình trên có nghiệm .

b)

Đặt

<=>

<=> hoặc $a=5$ (t/m)

<=>

Vậy phương trình trên có nghiệm

c)

<=>

<=>

Đặt

<=>

<=> \

<=>

<=> (t/m)

Vậy phương trình trên có nghiệm .

d)

Đk:

<=>

<=> hoặc $\log_{7}(x-1)-1=0$

<=> hoặc $x-1=7$

<=> ( loại vì $x>1$) hoặc $x=8$ (t/m)

Vậy phương trình trên có nghiệm .

e)

Đk:

<=>

<=>

<=> ( t/m)

Vậy phương trình trên có nghiệm .

g)

Đk:

<=>

<=>

<=>

<=> (t/m)

Vậy phương trình trên có nghiệm .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021