Giải câu 2 bài: Hàm số lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61- sgk giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Áp dụng công thức tính đạo hàm , ta có:

a)

=

=

b)

=

=

c)

=

=

d)

=

=

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021