Giải câu 5 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 44 - sgk giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình sau theo tham số m:

Bài làm:

a) Khảo sát hàm số

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có:

=>

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 1).
 • Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) và (1; +∞).
 • Cực trị: Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là: (-1; -1).

Đồ thị hàm số có điểm cực đại là: (1; 3).

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

b) Ta có: (*)

<=>

<=>

Số nghiệm của phương trình (*) chính bằng số giao điểm của đồ thị hàm số (C) với đường thẳng (d): .

Hướng dẫn giải câu 5 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Biện luận:

 • Nếu thì (C ) cắt (d) tại 1 điểm.
 • Nếu thì (C ) cắt (d) tại 2 điểm.
 • Nếu thì (C ) cắt (d) tại 3 điểm.
 • Nếu thì (C ) cắt (d) tại 2 điểm.
 • Nếu thì (C ) cắt (d) tại 1 điểm.

=> Số nghiệm của phương trình phụ thuộc tham số m.

 • Phương trình có 1 nghiệm nếu hoặc $m > 2$.
 • Phương trình có 2 nghiệm nếu hoặc $m = 2$.
 • Phương trình có 3 nghiệm nếu .
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021