Giải câu 3 bài: Ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 126-sgk giải tích 12

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Ôn tập chương 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021