Giải câu 6 bài: Tích phân

  • 1 Đánh giá

Câu 6:Trang 113 - sgk giải tích 12

Tính bằng hai cách:

a) Đổi biến số

b) Tích phân từng phần.

Bài làm:

a) Theo bài ra:

=>

=>

b) Đặt

=>

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021