Giải câu 2 bài: Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 140-sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Xét

=> Phương trình có hai nghiệm:

b)

Xét

=> Phương trình có hai nghiệm:

c)

Xét

=> Phương trình có hai nghiệm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021