Giải câu 5 bài: Tích phân

  • 1 Đánh giá

Câu 5:Trang 113 - sgk giải tích 12

Tính các tích phân sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Tích phân

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021