Giải câu 5 bài: Ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 5:Trang 127-sgk giải tích 12

Tính:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Ôn tập chương 3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021