Giải câu 2 bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học

  • 1 Đánh giá

Câu 2:Trang 121-sgk giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong , tiếp tuyến với đường này tại hai điểm M(2; 5) và trục Oy.

Bài làm:

Phương trình tiếp tuyến với đường cong tại hai điểm M(2; 5) là : $y=4x-3$

Điểm M(2; 5) thuộc đường (vì $5=2^{2}+1$)

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

<=>

=>

Vậy diện tích cần tìm là:

<=> ( đvdt)

Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là (đvdt).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021