Giải câu 10 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 10:Trang 144-sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Xét

=> phương trình có hai nghiệm là:

b)

Đặt

<=>

<=>

<=>

Với => phương trình có hai nghiệm là: $x_{1},_{2}=\pm \sqrt[4]{8}$

Với => phương trình có hai nghiệm là: $x_{3},_{4}=\pm i\sqrt[4]{8}$

Vậy phương trình có bốn nghiệm là , $x_{3},_{4}=\pm i\sqrt[4]{8}$

c)

Đặt

<=>

<=>

<=>

Với => phương trình có hai nghiệm là: $x_{1},_{2}=\pm 1$

Với => phương trình có hai nghiệm là: $x_{3},_{4}=\pm i$

Vậy phương trình có bốn nghiệm là , $x_{3},_{4}=\pm i$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021