Tìm tất cả những giá trị thực của tham số sao cho hàm số thỏa mãn một điều kiện nào đó về số lượng các điểm cực trị (cực đại, cực tiểu).

  • 1 Đánh giá

Dạng 6: Cho hàm số . Tìm tất cả những giá trị thực của tham số sao cho hàm số thỏa mãn một điều kiện nào đó về số lượng các điểm cực trị (cực đại, cực tiểu).

Bài làm:

I.Phương pháp giải

Ta chú ý xét đủ các trường hợp:

TH1: a = 0.

  • Nếu thì $y=bx^{2}+c$ là hàm bậc hai nên có đúng một điểm cực trị;
  • Nếu thì y = c là hàm hằng nên không có cực trị.

TH2: . Trong trường hợp này, hàm đã cho là hàm bậc bốn trùng phương. Hàm số có thể có một hoặc có ba điểm cực trị tùy vào số nghiệm của $y^{'}$.

II.Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Cho hàm số . Với những giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đã cho có ba điểm cực trị.

Bài giải:

Ta có: . Hàm số có ba điểm cực trị $\Leftrightarrow y^{'}=0$ có ba nghiệm phân biệt.

hoặc $x=\sqrt{-m}$ hoặc $x=-\sqrt{-m}$ (m

Vậy với m<0 thì hàm số đã cho có ba nghiệm phân biệt.

Bài tập 2: Tìm những giá trị của tham số m để hàm số không có điểm cực trị.

Bài giải:

Xét . Khi đó $y=4x^{2}+1$, hàm số không có cực trị (thoả mãn).

Xét .Trong trường hợp này hàm số đã cho là hàm trùng phương nên nó luôn có cực trị.

Vậy m = 1 thì đồ thị hàm số đã cho không có cực trị.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021