Giải câu 8 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 8 :Trang 143-sgk giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

=

=

b)

=

=

=

=

c)

=

=

d)

=

=

=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021