Giải bài 3: Phép chia số phức

  • 1 Đánh giá

Bài học tiếp theo với nội dung: Phép chia số phức. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 12, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Tổng và tích của hai số phức liên hợp

  • Tổng của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng hai lần phần thực của số phức đó.
  • Tích của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng bình phương môđun của số phức đó.

Nhận xét:

  • Tổng và tích của hai số phức liên hợp là một số thực.

II. Phép chia hai số phức

  • Để tính thương của , ta nhân cả tử và mẫu của số phức đó với số phức liên hợp của $a+bi$.

Ví dụ

Tính:

Lời giải:

=

Vậy

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:Trang 138-sgk giải tích 12

Thực hiện các phép chia sau:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 138-sgk giải tích 12

Tìm nghịch đảo của z là:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 138-sgk giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 138-sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Dạng 1: Các phép tính về số phức và các bài toán định tính

=> Xem hướng dẫn giải

Dạng 2: Biểu diễn hình học của số phức

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem