Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của GSTT

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi của GSTT- nhóm ôn thi đại học cùng thủ khoa đại học

Câu 1: Đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị nào dưới đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 39: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=4, AC=3. Cho tam giác ABC quay quanh AB và AC ta được hai hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh là . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. .

B. .

C. .

D.

Câu 44: Từ một đài quan sát của một con tàu cao 15m so với mực nước biển, người thủy thủ bắt đầu nhìn thấy đỉnh của ngọc hải đăng. Khi đó người thủy thủ cách ngọn hải đăng x(km). Biết rằng theo bản đồ hàng hải thì ngọn hải đăng cao 90m so với mực nước biển và trái đất hình cầu có bán kính 6400km. Giá trị nào gần x nhất?

A. 48.

B. 49.

C. 47.

D. 50.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem