Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- đề tham khảo số 9

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. C26. B
2. B27. A
3. A28. C
4. D29. A
5. A30. D
6. B31. C
7. C32. A
8. C33. D
9. A34. A
10. A35. C
11. D36. C
12. C37. B
13. B38. C
14. C39. A
15. C40. B
16. A41. D
17. B42. A
18. B43. C
19. A44. D
20. C45. A
21. D46. D
22. B47. B
23. C48. D
24. A49. A
25. C50. B
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021