Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 6

  • 1 Đánh giá

Đây là đề tham khảo do mình sưu tầm- đề bám sát chương trình lớp 12 để ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 6

Câu 2: Cho hàm số y=f(x) có và $\lim_{x \to -\infty}f(x)=-3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là đường thẳng y=3 và y=-3.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x=3 và x=-3.

Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mô đun z, tính M+m.

A. .

B. .

C. .

D. .

câu 47: Một sợi dây có chiều dài 6m, được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình vuông, phần thứ hai được uốn thành hình tam giác đều. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích hai hình thu được là nhỏ nhất?

A. .

B. .

C. .

D. .


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021