Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 13

  • 1 Đánh giá

Đây là đề tham khảo số 13 trong bộ đề thi 8 điểm mình sưu tầm được. Đề thi khá vừa sức với nhiều học sinh.

Câu 22: Phương trình có:

A. 2 nghiệm âm

B. Vô nghiệm

C. 2 nghiệm dương

D. 1 nghiệm âm, 1 nghiệm dương.

Câu 33: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn là đường thẳng $ax+by+c=0$. Tính ab+c

A. 11

B. 9

C. 15

D. 6

Câu 36. Biết rằng số phức z thỏa mãn là một số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của $|z|$

A. 8

B. .

C. .

D.


  • 6 lượt xem