Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Thái Bình lần 5

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi mới nhất của trường THPT chuyên Thái Bình- trường nhiều kinh nghiệm trong ôn thi THPT Quốc gia.

Câu 1: Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(2,0,0), B(0,4,0) và C(0,0,6). Tìm tọa độ điểm I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài 3: Cho hàm số . Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. (1,-2).

B. (-1,2).

C. .

D. (1,2).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem