Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường Sở GD-ĐT Bắc Giang

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi thử mới nhất của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang

Câu 41: Cho hình vuông ABCD độ dài cạnh bằng 2m như hình vẽ. Lấy hai điểm P, Q thay đổi lần lượt nằm trên hai cạnh DC, CB sao cho PQ luôn tiếp xúc với đường tròn tâm A bán kính AB. Tìm giá trị nhỏ nhất độ dài đoạn PQ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 1,65m.

B. 1,64m.

C. 1,66m.

D. 1,67m.

Câu 42: Xét các hình chóp tam giác đều nội tiếp một mặt cầu bán kính R=3. Khi thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất, tính đường cao của khối chóp đó.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 43: Cho hàm số . Tập hợp các giá trị thực của m đề hàm số có hai điểm cực trị đồng thời điểm cực đại lớn hơn -1 là

A. .

B. .

C. .

D. .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem