Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 11

  • 1 Đánh giá

Đây là đề tham khảo số 11 trong bộ đề 8 điểm mình sưu tầm được

Câu 1: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 23: Đường cong hình bên là đồ thị hàm ố . Xét các phát biểu sau:

(1) a=-1.

(2) ad<

(3) ab>0

(4) d=-1

(5) a+c=b+1

Số phát biểu sai là:

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 49: Cho .

Và các mệnh đề sau:

(1) Modun của số phức bằng 1.

(2) S=a+b=7.

(3) a >b.

(4) P=ab=6.

Số mệnh đề đúng là :

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem