Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Phòng

  • 1 Đánh giá

Đề thi này khá hay với các kiến thức bám sát chương trình học lớp 12.

Câu 7: Bác An mua nhà trị giá 500 triệu đồng theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất bác An trả 10 triệu đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%/tháng. Hỏi ít nhất bao nhiêu tháng bác An có thể trả hết số tiền trên?

A. 57.

B. 56.

C. 55.

D. 58.

Câu 9: Người ta làm một chiếc phao bơi như hình vẽ (với bề mặt có được bằng cách quay đường tròn (C) quanh trục d). Biết rằng . Tính thể tích chiếc phao.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+2y+2z+18=0, M là điểm di chuyển trên mặt phẳng (P), N là điểm nằm trên tia OM sao cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (P).

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 50: Cho số thực dương x, y thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\sqrt[4] {e^{\frac{x^{2}}{1+2y}}}.e^{\frac{y^{2}}{1+x}}.$

A. .

B. .

C. .

D. .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem