Giải câu 6 bài 2: Cực trị của hàm số

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Trang 18 - sgk giải tích 12

Xác định giá trị của tham số m để hàm số đạt cực đại tại $x=2$.

Bài làm:

Cách 1: TXĐ:

Ta có .

Do nên ta có bảng biến thiên như sau:

Từ bảng biến thiên ta suy ra hàm số đạt cực đại tại

Từ giả thiết ta có .

Vậy m=-3 thì thỏa mãn đề bài.

Cách 2:

Điều kiện cần: Vì hàm số đạt cực đại tại x=2 nên

Điều kiện đủ: Thử lại với m=-1, m=-3 thì chỉ có trường hợp m=-3 hàm số đạt cực đại tại x=2.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021