Giải câu 3 bài: Tích phân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 113 - sgk giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân:

a) đặt $u=x+1$

b) đặt $x=\sin t$

c) đặt $u=1+xe^{x}$

d) , $(a>0)$ đặt $x=a\sin t$

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Tích phân

Hướng dẫn giải câu 3 bài Tích phân

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021