Giải câu 2 bài 2: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 10 - sgk giải tích 12

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Bài làm:

a) TXĐ: .

Vậy hàm số luôn đồng biến trên khoảng .

b)TXĐ: .

Ta có .

Vậy hàm số đã cho luôn nghịch biến trong khoảng

c) TXĐ:

Ta có (không thỏa mãn TXĐ)

Bảng biến thiên

Theo bảng biến thiên thì hàm số nghịch biến trong nửa khoảng và đồng biến trong nửa khoảng $[ 5 ; +\infty)$.

d) TXĐ:

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên D.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021