Giải câu 3 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 84 - sgk giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Đk:

<=>

<=>

<=> ( loại vì $x>\frac{-3}{5}$)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

b)

Đk:

<=>

<=>

<=>

<=> (t/m)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

c)

Đk:

<=>

<=>

<=>

<=> (t/m) hoặc $x=-3$ ( loại)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

d)

Đk:

<=>

<=>

<=> (t/m) hoặc $x=2$(loại vì $x>3+\sqrt{2}$)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021