Giải câu 5 bài: Cộng, trừ và nhân số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 5 (Trang 136-sgk giải tích 12)

Tính:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

b)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021