[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 11: Oxygen - Không khí

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 11: Oxygen - Không khí sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 11.1. Quá trình nào sau đây cần oxygen?

A. Hô hấp.

B. Quang hợp.

C. Hoà tan.

D. Nóng chảy.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 11.2. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khí oxygen không tan trong nước.

B. Khí oxygen sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh.

C. Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.

D. Cần cung cấp oxygen để dập tắt đám chảy.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 11.3. Khí nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh?

A.Oxygen.

B. Nitrogen.

C. Khí hiếm.

D. Carbon dioxide.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 11.4. Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?

A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.

B. Hình thành sấm sét,

C. Tham gia quá trình quang hợp của cây.

D.Tham gia quá trình tạo mây.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 11.5. Hãy kể các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí mà em biết.

Trả lời:
- Khói bụi, các khí thải từ phương tiện giao thông, nhà máy, rác thải, cháy rừng,...

Câu 11.6. Cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thuỷ tỉnh chứa khí oxygen (Hình 11.1). Em hãy dự đoán hiện tượng sẽ xảy ra. Thí nghiệm này cho thấy vai trò gì của khí oxygen?

Trả lời:
- Que đóm sẽ bùng cháy. Oxygen cần cho sự cháy.

Câu 11.7. Nung potassium permanganate (KMnO,) trong ống nghiệm (Hình 11.2), phản ứng sinh ra khí oxygen. Khí được dẫn vào một ống nghiệm chứa đầy nước. Khi oxygen đầy nước ra khỏi ống nghiệm.

a) Khí thu được trong ống nghiệm có màu gì?

b) Khi nào thì biết được ống nghiệm thu khí oxygen đã chứa đầy khí?

Trả lời:

a) Khí thu được là oxygen không màu.

b) Khi nước bị đẩy hết ra khỏi ống nghiệm là ống đã đầy khí oxygen.

Câu 11.8. Khi nuôi cá cảnh, tại sao phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?

Trả lời:

- Cá cần oxygen để thở, cần sục không khí vào bể cá để tăng hàm lượng oxygen hoà tan trong nước.

Câu 11.9. Khi đốt cháy 1 L xăng, cần 1 950L oxygen và sinh ra 1 248 L khí carbon dioxide. Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 L xăng. Hãy tính thể tích không khí cần cung cấp để ö tô chạy được quảng đường dài 100 km và thể tích khí carbon dioxide đã sinh ra. Coi oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.

Trả lời:

a) Thể tích không khí cần là: 1 950 x 7 - 5 =68 250 (L).

b) Thể tích khí carbon dioxide sinh ra: 1 248x 7=8 736 (L).

Câu 11.10, Cho khoảng 0,5 g vụn đồng (copper) vào ống silicon chịu nhiệt, nối hai đầu ống vào 2 xi-lanh như Hình 1 1.3. Điều chỉnh để tổng thể tích ban đầu của 2 xi-lanh là 100 mL, Đốt nóng copper đế phản ứng xảy ra hoàn toàn, Biết rằng copper đã phản ứng hết với oxygen trong không khi. Hãy dự đoán tổng thể tích của khí còn lại trong 2 xilanh khi ống silicon đã nguội.

Trả lời:
- Do oxygen chiếm khoảng 21% thể tích không khí nên trong 100 ml ban đầu trong 2 xi-lanh có khoảng 21 mL oxygen. Sau khi phản ứng hoàn toàn, oxygen hết nên tổng thể tích khí còn lại trong 2 xi-lanh còn khoảng 79 ml.


  • 154 lượt xem