[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 38: Đa dạng sinh học

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 38: Đa dạng sinh học sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 38.1. Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây?

A. Đa dạng nguồn gen.

B. Đa dạng hệ sinh thái.

C. Đa đạng loài.

D. Đa dạng môi trường.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 38.2. Trình bày vai trò của đa dạng sinh học đối với tự nhiên và với con người bằng cách hoàn thành thông tin vào bảng sau:

Trả lời:


Câu 38.3. Quan sát Hình 38 và cho biết hình nào thể hiện hành động bảo vệ đa dạng sinh học, hình nào thể hiện hành động gây suy giảm đa dạng sinh học.

Trả lời:

  • Bảo vệ đa dạng sinh học: hình a, e.
  • Gây suy giảm đa dạng sinh học: hình b, c, d.

Câu 38.4. Rừng có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và con người. Hiện nay, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, Em hãy tìm hiểu và cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến thu hẹp diện tích rừng. Với thực trạng như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả gì đối với tự nhiên và con người?

Trả lời:

  • Diện tích rừng thu hẹp do các nguyên nhân: cháy rừng tự nhiên; con người đốt rừng, sử dụng đất sang mục đích khác; chặt, phá rừng,...
  • Hậu quả: lũ, lụt, sạt lở xảy ra thường xuyên hơn; nhiều loài động vật mất nơi ở, tuyệt chủng, mất cân bằng khí hậu,...

  • 128 lượt xem