[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 48.1. Hoá năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao điêm, được chuyển hoá hoàn toàn thành

A. nhiệt năng.

B. quang năng.

C. điện năng.

D. nhiệt năng và quang năng.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 48.2. Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thuỷ điện là

A thế năng.

B. nhiệt năng.

C.điện năng.

D động năng và thế năng

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 48.3. Từ điểm A một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (Hình 48.1). Chọn phát biểu đúng.

A. Động năng của vật tại A là lớn nhất.

B. Thế năng của vật tại B là lớn nhất.

C. Động năng của vật tại D là lớn nhất.

D. Thế năng của vật tại C là lớn nhất.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 48.4. Kéo con lắc lên tới vị trí A rồi buông nhẹ (Hình 48.2). Bỏ qua ma sát của không khí. Tìm phát biểu sai.

A. Khi chuyển động từ A đến C, động năng của con lắc tăng dán, thế năng giảm dần.

B. Khi chuyển động từ C đến B, thế nãng của con lắc tăng dần, động năng giảm dần.

C. Động năng của vật tại C lớn hơn tại A.

D. Thế năng của vật tại C là lớn nhất.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 48.5. Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (Hình 48.3). Bỏ qua sức cản của không khi tại sao quả bóng không lên tới điểm A?

Trả lời:

- Quả bóng không lên được tới điểm A là vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hoá thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm.

Câu 48.6*. Hãy chỉ ra sự biển đối từ một dạng nâng lượng này sang một dạng năng lượng khác trong các trường hợp sau:

a) Khi nước đồ từ thác xuống.

b) Khi ném một vật lên theo phương thẳng đứng.

c) Khi lên dây cót đồng hồ.

Trả lời:

a) Thế năng biến đổi thành động năng.

b) Động năng biến đổi thành thế năng hấp dẫn.

c) Động năng biến đổi thành thế năng đàn hồi.


  • 174 lượt xem