[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 51: Tiết kiệm năng lượng

 • 4 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 51: Tiết kiệm năng lượng sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 51.1. Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?

A. Bật đèn cả khi phòng có đỏ ánh sáng tự nhiên chiếu vào.

B. Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút.

C. Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc.

D. Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gắn nơi sử dụng.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 51.2. Biện pháp nào đưới đây không giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

A. Không đậy nắp nồi khi nấu thức ăn.

B. Tắt bếp sớm hơn vài phút khi luộc một số món ăn.

C. Đồ nước vừa đủ khí luộc thực phẩm.

D. Dùng ấm siêu tốc thay cho ấm thường để đun nước,

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 51.3. Hãy quan sát các thiết bị tiêu thụ điện, nước,... và cách sử dụng chúng trong gia đình em để chỉ ra những thiết bị nào chưa được sử dụng đúng cách tiết kiệm năng lượng.

Trả lời:
- HS tự làm.

Câu 51.4. Em và bạn cùng nhóm thực hiện hoạt động sau:

a) Liệt kê các thiết bị tiêu thụ điện trong phòng của mình (đèn bàn học, đèn chiếu sáng phòng, quạt điện, máy lạnh nếu có,...).

b) Trao đổi về cách sử dụng điện của mình đã thực hiện tiết kiệm điện năng chưa.

Trả lời:
Gợi ý:

a) Liệt kê các thiết bị tiêu thụ điện trong phòng của mình (đèn bàn học, đèn chiếu sáng phòng, quạt điện, máy lạnh nếu có,...).

b) Liên hệ bản thân của mình trong cách sử dụng điện

Câu 51.5*. Bảng dưới đây cho biết số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của hai loại đèn có độ sáng bằng nhau.

Dựa vào bảng trên em hãy tính số tiền mà một trường học tiết kiệm được trong 1 năm (365 ngày) khi thay thế 150 bóng đèn dày tóc báng bóng đèn compact. Cho biết giá điện là 1 500 đồng/ kW.h và mỗi ngày các đèn hoạt động 8h.

Trả lời:

 • Số giờ thắp sáng của các bóng đèn trong một năm là: 8x 365=2920h
 • Điện năng bóng đèn dây tóc tiêu thụ trong một năm: A1= 2920 x 0,075 = 219 kW.h
 • Điện năng bóng đèn compact tiêu thụ trong một năm: A1= 2920 x 0,020 = 58,4 kW.h
 • Mỗi bóng đèn dây tóc có thời gian thắp sáng tối đa là 1 000 h, để thắp sáng 2 920 h cần tối thiểu: n1 = 2920/1000= 2,92 (3bóng)
 • Vậy tiền mua bóng đèn là: 3 x 5000 đ= 15 000 đ
 • Tiền điện và tiền mưa bóng điện cho một vị trí thắp sáng là: T1=A1x 1500 + 15 000 = 219 x 1 500 + 15 000 = 343 500 đ
 • Mỗi bóng đèn compact có thời gian thắp sáng tối đa là 5 000 h, để thắp sáng 2 920 h cần tối thiểu: n1= 2920 / 5000 =0,584 (1bóng)
 • Vậy tiền mua bóng đèn là: 1 x40 000 đ = 40 000 đ
 • Tiền điện và tiền mua bóng điện cho một vị trí thắp sáng là: T1= A1x 1 500 + 40 000 = 58,4 x 1 500 + 40 000 = 127 600 đ
 • Số tiền mà một trường học tiết kiệm được trong một năm (365 ngày) khi thay thế 150 bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn compact là:

T=(T1-T1) x 150= (343 500 - 127 600) x 150 = 32 385 000 đ.


 • 189 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021