[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 40: Lực là gì

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 40: Lực là gì sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 40.1. Một em bé thả một quả bóng cao su xuống sản nhà. Khi quả bóng chạm sân nhà thì lực của sàn nhà tác dụng lên quả bóng

A. chỉ làm cho quả bóng biến đổi chuyển động,

B. chỉ làm cho quả bóng biến dạng.

C. Vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm cho quả bóng biến đổi chuyển động.

D. không làm quả bóng biến dạng cùng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 40.2. Có hai thanh nam châm giống hệt nhau được lần lượt sắp xếp như

Hình 40.1. Trong những trường hợp nào có lực đấy, có lực hút? Lực tác dụng giữa hai thanh nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc?

Trả lời:

a) Ở hình a và hình c có lực đẩy, ở hình b và hình d có lực hút.

b) Lực tác dụng giữa các thanh nam châm là lực không tiếp xúc.

Câu 40.3. Người thủ môn đã bắt được bóng khi đối phương sút phạt. Em hãy cho biết lực của bóng tác dụng lên tay thủ môn và lực của thủ môn tác dụng lên bóng là lực hút hay lực đẩy, lực tiếp xúc hay không tiếp xúc.

Trả lời:

- Đều là lực đẩy và đều là lực tiếp xúc.

Câu 40.4. Hãy giải thích vì sao khi xách một thùng nước thì chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với quai thùng bị lõm xuống.

Trả lời:

- Vì thùng nước đã tác dụng lực lên bàn tay, lòng bàn tay mềm dễ bị biến dạng và dễ nhìn thấy.

Câu 40.5*. Hãy nhận xét về các hiện tượng sau đây bàng cách dùng bút chì đánh dấu x cho mỗi kết luận đúng vào các ô trống trong bảng:

Trả lời:

1. Búng đồng xu cho nó trượt trên mặt bàn đã làm thay đổi chuyển động của đồng xu (từ đứng yên sang chuyển động). Lực của tay tác dụng vào đồng xu là lực tiếp xúc.

2. Ấn mạnh một bàn chân xuống sàn nhà thì bàn chân bị thay đổi hình dạng. Lực sàn nhà tác dụng vào bàn chân là lực tiếp xúc.

3. a) Thả quả bóng cao su ra thì chuyển động của quả bóng thay đổi (từ đứng yên sang chuyến động) do lực hút của Trái Đất. Lực Trái Đất hút bóng là lực không tiếp xúc.

b) Khi bóng đang rơi cũng do lực hút của Trái Đất, nên tốc độ rơi tăng dần. Lực Trái Đất hút bóng là lực không tiếp xúc.

c) Khi bóng chạm sàn nhà, lực của sàn nhà tác dụng lên bóng làm bóng thay đổi hình dạng (biến dạng), đồng thời đẩy bóng nảy lên. Lực của sàn nhà tác dụng lên bóng là lực tiếp xúc.

d) Khi bóng nảy lên, lực hút của Trái Đất làm bóng chuyển động chậm dần (thay đổi chuyển động). Lực Trái Đất hút bóng là lực không tiếp xúc.

4. Thước sau khi cọ xát sẽ hút các mẩu giấy, lực này là lực không tiếp xúc.


  • 330 lượt xem