[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 21.1. Những thiết bị, dụng cụ nào cần thiết cho việc làm tiêu bản và quan sát tế bào biểu bì hành tây và tế bào trứng cá?

A. Kính hiển vi. I. Dao mổ.

B. Thìa inox. K. Ống nhỏ giọt.

C. Dao nhọn. L. Đĩa petri.

D. Giấy khổ A4. M. Kim mũi mác.

E. Giấy thấm. N. Lam kính.

G. Kính lúp. O. Thuốc nhuộm.

H. Nước cất. P.Lamen.

Trả lời:
A,B, E, G, H, I, K,L,M,N, P.

Câu 21.2. Sắp xếp các hoạt động thành các bước đúng của một quy trình làm tiêu bản để quan sát các loại tế bào sau:

*) Tế bào biểu bì hành tây

a) Đặt lam kính lên bàn kính của kính hiển vi và quan sát ở vật kính 10x rồi chuyển sang vật kính 40x.

bì Dùng dao mổ tách lấy một vảy hành, sau đó tạo một vết cắt hình vuông nhỏ kích thước 7 - 8 mm ở mặt trong của vảy hành. Sử dụng kim mũi mác lột nhẹ lớp tế bào trên cùng của vết cắt (lớp tế bào biểu bì).

c) Đặt lớp tế bào lên lam kính đã nhỏ sẵn một giọt nước cất rồi đậy lamen lại bằng cách trượt lamen từ một cạnh, Sử dụng giấy thấm để thấm phần nước thừa.

*) Tế bào trứng có

a) Dùng kim mũi mác khoảng nhẹ để trứng cá tách rời nhau.

b) Nhỏ một ít nước vào đĩa.

c) Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường hoặc bằng kính lúp.

d) Dùng thìa lấy một ít trứng cá cho vào đĩa petri.

Trả lời:

*) Tế bào biểu bì hành tây: bước 1 - b, bước 2 - c, bước 3 - a.

*) Tế bào trứng cá: bước 1 - d, bước 2 - b, bước 3 - a, bước 4 - c.

Câu 21.3. Hãy nêu tên các thành phần em quan sát được ở các tế bào theo bảng sau:

Trả lời:
Gợi ý: Cùng các bạn trong lớp quan sát vật mẫu như bảng dưới kính hiển vi và ghi vào bảng những gì mình thấy được

Câu 21.4. Vẽ và ghi chú thích thành phần của tế bào mà em quan sát được.

Trả lời:
- HS tự vẽ và chú thích về tế bào của mình.

Câu 21.5. Trong quá trình làm tiêu bản, em cần lưu ý điểu gì? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của em vào bảng đưới đây.

Trả lời:

- Cách khắc phục hiện tượng tiêu bản có bọt khí sau khi đậy lamen: hơ tiêu bản trên ngọn lửa đèn cồn, lưu ý chỉ làm nóng tiêu bản, không làm sôi nước trong tiêu bản.


  • 198 lượt xem