[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1.1. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về khoa học tự nhiên (KHTN)?

A. Sinh Hoá.

B. Thiên văn.

C. Lịch sử.

D. Địa chất.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 1.2. Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên?

A. Nghiên cứu về tâm lí của vận động viên bóng đá.

B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.

C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.

D. Nghiên cứu về luật đi đường.

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Câu 1.3. Hãy kể tên 5 đồ dùng hàng ngày không được chế tạo dựa trên các kiến thức về KHTN.

Trả lời:

- Chén, bát

- Cây Chổi

- Bàn học

- Ghế

- Tủ gỗ

Câu 1.4. Theo em, việc con người chế tạo ra bom nguyên tử có phải là do lỗi của các nhà vật lí đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử hay không?

Trả lời:

- Việc con người chế tạo ra bom nguyên tử không phải là do lỗi của các nhà vật lí đã phát hiện ra năng lượng nguyên tử mà đo lỗi của những người đã sử dụng phát minh của các nhà vật lí vào mục đích chế tạo ra vũ khí nguyên tử và nhất là của những người đã sử dụng vũ khí này vào những mục đích phi nghĩa.

Câu 1.5. Hãy cùng với nhóm của mình thực hiện thí nghiệm Hình 1.1. Dùng dao có lưỡi mỏng (lưỡi đao cạo) xẻ cuống mỗi cành hoa làm hai rồi cầm vào hai cốc đựng nước màu khác nhau.

a) Mô tả hiện tượng xảy ra đối với màu sắc của bông hoa sau khoảng một giờ.

bì Hiện tượng quan sát được chủ yếu là hiện tượng vật lí hay hoá học?

c) Làm thế nào đế chứng minh được hiện tượng này không chỉ là hiện tượng vật lí hay hoá học mà còn là hiện tượng sinh học nữa?

Trả lời:

a) HS quan sát và tự mô tả về màu sắc bông hoa của mình.

b) Hiện tượng vật lí.

c) Quan sát thấy rằng khi cắm cành hoa vào nước thì hoa tươi hơn khi không cắm vào nước.


  • 328 lượt xem