[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 42: Biến dạng của lò xo

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 42: Biến dạng của lò xo sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 42.1. Biến dạng của vật nào dưới đây không phải là biến dạng đàn hồi?

A. Lò xo trong chiếc bút bị bị nén lại.

B. Dây cao su được kéo căng ra.

C. Que nhôm bị uốn cong.

D. Quả bóng cao su đập vào tường.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 42.2. Treo một quả cân 100 g vào một lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ 2.

a) Nếu treo thêm quả cân 50 g vào lực kế thì kim của lực kế chỉ vạch thứ bao nhiêu?

b) Khi kim của lực kế chỉ vạch thứ 5 thì tổng khối lượng của các quả cân đã treo vào lực kế là bao nhiêu?

Trả lời:

a) Vạch thứ 3.

b) 250 g.

Câu 42.3. Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50 g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.

a) Để lò xo dài thêm 1,5 cm thì cần phải treo vào lò xo bao nhiêu quả nặng?

b) Khi treo 4 quả nặng vào lò xo, người ta đo được chiều dài của nó là 12 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo.

Trả lời:

a) 3 quả nặng.

b) 10 cm.

Câu 42.4. Em hãy kể tên các dụng cụ có lò xo trong gia đình em. So sánh các lực tác dụng vào các dụng cụ đó để làm chúng hoạt động.

Trả lời:
- Các dụng cụ có lò xo trong gia đình em: bút bi, xe đạp, kiềm bấm sắt...

Câu 42.5*. Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới treo quả nặng 100 g thì độ biến dạng của lò xo là 0,5 cm. Nếu thay quả nặng trên bằng một quả nặng khác thì độ biến dạng của lò xo là 1,5 cm.

a) Hãy xác định khối lượng của vật nặng treo vào lò xo trong trường hợp này.

b) Hãy thiết kế phương án dùng một lò xo hoặc dây cao su để chế tạo một cái cân nhỏ.

Trả lời:

a) Vì độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào lò xo nên ta có:

b) HS tự làm.


  • 132 lượt xem