[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 47: Một số dạng năng lượng

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 47: Một số dạng năng lượng sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 47.1. Ghép tên dạng năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B).

Trả lời:

1 - e; 2 - g; 3 - h; 4 - d ; 5 - a; 6 - c; 7 - b.

Câu 47.2. Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đối phần lớn điện năng mà nónnhận vào thành nhiệt năng?

A. Điện thoại.

B. Máy hút bụi.

C. Máy sấy tóc.

D. Máy vi tính.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 47.3. Mỗi thiết bị sau đây cần nhận năng lượng vào ở dạng nào để hoạt động? Gọi tên nguồn cung cấp nâng lượng tương ứng.

Trả lời:

a) Năng lượng điện, do nguồn điện cung cấp;

b) Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời;

c) Năng lượng từ gió.

Câu 47.4. Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?

A. Năng lượng ánh sáng.

B. Năng lượng âm thanh.

C.Năng lượng hoá học.

D. Năng lượng nhiệt.

Trả lời:
Chọn đáp án: D

Câu 47.5. Năng lượng cung cấp cho một ô tô chuyển động được cung cấp từ đâu? Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường.

Trả lời:

- Cung cấp từ hoá năng dự trữ trong xăng, dầu. Các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường: động năng, năng lượng âm, quang năng, nhiệt năng,...


  • 103 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021