[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 2: An toàn trong phòng thực hành

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 2: An toàn trong phòng thực hành sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 2.1. Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?

A. Cấm thực hiện.

B. Bắt buộc thực hiện.

C. Cảnh bảo nguy hiểm.

D. Không bắt buộc thực hiện.

Trả lời:
Chọn đáp án: A

Câu 2.2. Phương án nào trong Hình 2.2 thể hiện đúng nội dung của biển cảnh báo?

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 2.3. Chọn các nội dung ở cột bên phải thể hiện đúng các biển báo tương ứng trong các hình ở cột trái.

Trả lời:
1-b; 2- a; 3 - d; 4- c; 5 - g; 6 - e.

Câu 2.4. Tại sao sau khi làm thí nghiệm xong cần phải: lau dọn sạch chỗ làm thí nghiệm; sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ; rửa sạch tay bằng xà phòng?

Trả lời:

Khi làm thí nghiệm xong cần phải:

- Lau dọn sạch sẽ chỗ làm việc để đảm bảo vệ sinh và tránh gây nguy hiểm cho những người sau tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm.

- Sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ để dễ tìm và tránh những tương tác không mong muốn trong phòng thí nghiệm.

- Rửa sạch tay bằng xà phòng để loại bỏ những hoá chất hoặc vi khuẩn nguy hại có thể rơi rớt trên tay khi làm thí nghiệm.

Câu 2.5*, Hãy quan sát phòng thực hành của trường em để tìm hiểu xem còn vị trí nào cần đặt biển cảnh báo mà chưa thực hiện và chỉ ra cách thực hiện.

Trả lời:

Gợi ý: Quan sát phòng thực hành của trường mình và đưa lên ý kiến


  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021