[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 20.1. Quan sát Hình 20.1, so sánh lượng tế bào chất và kích thước nhân của tế bào khi mới hình thành và tế bào trưởng thành,

Trả lời:

Câu 20.2. Quan sát Hình 20.2, hãy trình bày diễn biến của quá trình phân chia tế bào bằng cách đánh số thử tự cho các sự kiện xảy ra sao cho phù hợp.

Trả lời:

Thứ tự đánh số từ trên xuống: 3 - 1 - 2.

Câu 20.3. Cây lớn lên nhờ

A. sự lớn lên và phân chia của tế bào.

B. sự tăng kích thước của nhân tế bào,

C. nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào bạn đầu.

D. các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.

Trả lời:

Chọn đáp án: A

Câu 20.4. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện số lượng tế bào thay đổi từ một tế bào bạn đầu sau ba lần phân chia. Hãy cho biết số lượng tế bào được tạo ra sau 1, 2, 3, 4, 5,... n lần phân chia từ một tế bào ban đầu. Việc tạo ra số lượng lớn tế bào mới có ý nghĩa gì đối với cơ thể?

Trả lời:

Vẽ sơ đồ:

- Số tế bào tạo ra sau 1, 2, 3, 4, 5,...n lần phân chia lần lượt là: 2, 4 (2^2) 8 (2^3), 16 (2^4, 32 (2^5),...2^n

- Tế bào mới tạo ra giúp cơ thể lớn lên; thay thế các tế bào chết, tế bào sai hỏng không được sửa chữa.

Câu 20.5. Tìm hiểu các giai đoạn (độ tuổi) phát triển của cơ thể người, em hãy cho biết mình đang thuộc độ tuổi nào. Tìm hiểu về tốc độ tăng trưởng thể chất trong độ tuổi này và quá trình nào của tế bào tham gia vào sự tăng trưởng đó. Em hãy đưa ra các lưu ý về đinh dưỡng, chế độ luyện tập và nghỉ ngơi đề cơ thể có thế phát triển thể chất tối đa.

Trả lời:

Độ tuổi dậy thì có tốc độ phát triển nhanh nhất nhờ quá trình lớn lên và phân chia tế bào. Chế độ dinh dưỡng cần đa dạng, đủ chất (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh) và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để cơ thể phát triển tốt nhất.


  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021