[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 35.1. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của rêu?

A. Rẻ giả là những sợi nhỏ.

B. Thân, lá có mạch dẫn.

C. Cơ quan sinh sản nằm ở ngọn cây.

D. Sinh sản bằng bào tử.

Trả lời:
Chọn đáp án: B

Câu 35.2. Quan sát mẫu vật thật kết hợp Hình 35.1, hãy nêu đặc điểm các cơ quan sinh dưỡng của đương xỉ bằng cách hoàn thành đoạn thông tin sau:

Khác với rêu, dương xỉ có ............. (1)........... thân và lá cây có ................. (2)............... Lá non dương xỉ có đặc trưng ................(3) .......... đây là đặc điểm để nhận dạng và phân biệt chúng với các loại cây khác. Mặt dưới lá dương xỉ có những .................. (4)................chứa ..........(5)....... Bào tử rơi xưống đất, nảy mắm phát triển thành nguyên tản rồi từ đó mọc thành cây con.

Trả lời:

(1) rễ thật

(2) mạch dẫn

(3) cuộn tròn ở đầu

(4) ổ bào tử

(5) phần tử

Câu 35.3. Cho một số thông tin sau về nón thông:“Nón thông gồm nón đực và nón cái năm trên cùng một cây. Nón đực nhỏ, mọc thành 1m; nón dài lớn, mọc riêng rẽ: Dựa vào thông tin trên và xác định nón đực và nón cái gia thông trong Hình 35.2.

Trả lời:

a) Nón đực

b) Nón cái

Câu 35.4. Dựa vào kết quả quan sát mẫu vật hoặc quan sát tranh, ảnh, hãy kể tên Các cơ quản có ở các cây trong bảng và hoàn thành vào bảng sau:

Trả lời:


  • 73 lượt xem