[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 55: Ngân hà

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 55: Ngân hà sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 55.1. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Ngân Hà là một chùm sao sắp xếp kéo dài trên bầu trời.

B. Ngân Hà là một "đồng sông” sao trên bầu trời.

C. Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau băng lực hấp dẫn.

D. Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ ngói sao và nằm ở ngoài hệ Mặt Trời.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 55.2. Hãy khoanh vào từ Đúng” hoặc "Sai” để đánh giá các phát biểu dưới đây.

Trả lời:

1. Sai;

2. Đúng;

3. Sai;

4. Sai;

5. Đúng.

Câu 55.3. Hãy mô tả Ngân Hà mà em quan sát được vào bạn đêm.

Trả lời:

- HS tự quan sát và mô tả.

Câu 53.4. Hãy mô tả vị tí của Trái Đất trong Ngân Hà.

Trả lời:

- Trái Đất là hành tinh thuộc hệ Mặt Trời, hệ Mặt Trời nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà, cách tâm của Ngân Hà khoảng 26 000 năm ánh sáng, Ngân Hà là một trong vô số thiên hà trong vũ trụ.

Câu 55.5*. Mặt Trời chuyển động quanh tâm Ngân Hà được 1 vòng (với tốc độ 220000 mưs mất 230 triệu năm), thì trong thời gian đó Ngân Hà di chuyển (với tốc độ 600 000 m/5) được đoạn đường bằng bao nhiêu năm ảnh sáng? (năm ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách trong Thiên văn, bằng quảng đường mà ánh sáng truyền đi trong 1 năm ï năm ánh sáng xấp xỉ bằng 95 000 tỉ km).

Trả lời:

Đổi thời gian: 230 triệu năm = 230 000 000 x 365 x 24 x 60 x 60 (s)

Áp dụng: Quãng đường = vận tốc x thời gian (s = v x t)

Tính ra năm ánh sáng: s = 45 810 năm ánh sáng.


  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021