[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 18.1. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?

A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.

B. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.

C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.

D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 18.2. Các nhận định sau vế tế bào là đúng hay sai?

Trả lời:

1 - sai, 2 - đúng, 3 - sai, 4 - sai.

Câu 18.3. Nối hình ảnh của các tế bào ở cột A với tên của loại tế bào ở cột B sao cho phù hợp.

Trả lời:
1 - Tế bào lá cây,

2- Tế bào trứng,

3 - Tế bào thần kinh,

4- Tế bào lông hút.

Câu 18.4. Hãy tìm hiểu thông tin từ sách, bảo và internet để trả lời các câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau:

a) Tại sao hấu hết tế bào có kích thước rất nhỏ?

b) Tế bào lớn nhất trong cơ thể em là loại tế bào nào?

c) Tế bào nào lớn nhất và tế bào nào nhỏ nhất?

d) Sưu tập hình ảnh các loại tế bào em đã tìm hiểu được.

Trả lời:

a) Dựa trên nguyên lí về tỉ lệ giữa diện tích bề mặt (5) và thể tích tế bào (V) để giải thích.

b) Tế bào thần kinh là tế bào dài nhất trong cơ thể người.

c) Học sinh dựa vào kiến thức tự tìm hiểu để trả lời.

d) Học sinh làm bộ sưu tập dựa trên các loại tế bào đã tìm hiểu.


  • 167 lượt xem