[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

  • 2 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 25.1. Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

A. Để đặt và gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết.

B. Để xác định số lượng các loài sinh vật trên Trái Đất.

C. Để xác định vị trí của các loài sinh vặt, giúp cho việc tìm ra chúng giữa các sinh vật trở nên để đàng hơn.

D. Để thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật.

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 25.2. Hoàn thành tên các giới sinh vật trong sơ đồ sau:

Trả lời:

(1) Giới Thực vật,

(2) Giới Nấm,

(3) Giới Động vật,

(4) Giới Nguyên sinh,

(5) Giới Khởi sinh.

Câu 25.3. Hãy hoàn thành bảng sau:

Trả lời:


Câu 25.4. Những sinh vật trong Hình 25 thuộc giới nào? Đưa ra lí do em xếp chúng vào giới đó.

Trả lời:

Câu 25.5. Hoàn thành các đơn vị phân loại sinh vật theo trình tự từ nhỏ đến lớn theo sơ đồ sau:

Trả lời:

Câu 25.6*. Em hãy cùng bạn thực hiện hoạt động sau:

- Tìm hiểu về vị trí phân loại của loài người trong sinh giới qua sách, báo, internet...

- Viết lại vị trí phân loại của loài người trong hệ thống phân loại sinh giới dưới dạng sơ đó theo trình tự từ lớn đến nhỏ.

Trả lời:

- Vị trí phân loại của loài người theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:

Giới Động vật —› Ngành Động vật có xương sống —› Lớp Động vật có vú —› Bộ Linh trưởng —» Họ Người —› Chi Người —› Loài người.


  • 140 lượt xem