[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 41: Biểu diễn lực

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 41: Biểu diễn lực sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 41.1. Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10 N?

Trả lời:
Chọn đáp án: C

Câu 41.2. Sắp xếp các lực trong các trường hợp sau (Hình 41.1) theo độ lớn tăng dần.

Trả lời:

- Các lực trong các trường hợp sau (Hình 41.1) theo độ lớn tăng dân: b-d-c-a.

Câu 41.3. Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn lực trong các trường hợp sau đây theo tỉ xích 0,5 cm ứng với 5N:

a) Xách túi gạo với lực 30 N.

b) Đẩy cánh cửa với lực 20 N theo phương ngang.

c) Kéo chiếc ghế với lực 25 N theo phương xiên một góc 609.

d) Cánh tay tì vào mặt bàn theo phương thẳng đứng với lực 5 N.

Trả lời: HS tự vẽ.

Câu 41.4. Hãy diễn tả bằng lời phương, chiều và độ lớn của các lực vẽ ở Hình 41.2.

Trả lời:

a) Lực của người đẩy thùng hàng có phương nằm ngang, chiều hướng từ trái sang phải, cường độ 20 N.

b) Lực nam châm hút viên bị sắt có phương nghiêng với phương nằm ngang (hoặc phương thẳng đứng) một góc 45°, chiều hướng từ trên xuống, cường độ 2 N.

Câu 41.5. Dây cung tác dụng lực F = 150 N lên mũi tên khi bắn cung. Lực F này được biểu diễn bằng mũi tên, với tỉ xích 0,5 cm ứng với 50 N.Trong Hình 41.3, hình nào vẽ đúng lực F?

Trả lời:
Chọn đáp án: C


  • 208 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021