[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 22: Cơ thể sinh vật

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 22: Cơ thể sinh vật sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 22.1. Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản nào?

A, Cảm ứng và vận động.

B. Sinh trưởng.

C. Dinh dưỡng.

D. Hô hấp.

E. Bài tiết.

G. Sinh sản.

Trả lời:
A, B, C, D, E, G.

Câu 22.2. Hoàn thành các quả trình sống cơ bản còn thiếu ở cột A và nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

Trả lời:

  • Cảm ứng vận động - Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường.
  • Sinh sản - Quá trình tạo ra con non.
  • Bài tiết - Quá trình loại bỏ các chất thải.
  • Sinh trưởng - Quá trình cơ thể lớn lên về kích thước.
  • Hô hấp - Quá trình lấy oxygen và thải carbon dioxide thông qua hoạt động hít vào, thở ra.

Câu 22.3. Cho các đối tượng sau: miếng thịt lợn, chiếc bút, con gà, chiếc lá, cây rau ngót, chiếc kéo, mật ong, chai nước, chiếc bàn (các cây và con vật đưa ra đều đang sống). Em hãy sắp xếp các đối tượng trên vào nhóm vật sống và vật không sống cho phù hợp và giải thích lí do vì sao em sắp xếp như vậy.

Trả lời:

  • Vật sống: con gà, cây rau ngót.
  • Vật không sống: miếng thịt lợn, chiếc bút, chiếc lá, chiếc kéo, mật ong, chai nước, chiếc bàn.

Câu 22.4. Đánh dấu v vào ô trồng trước các ý đúng.

.... Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do cơ thế chúng có số lượng tế bào giống nhau.

.... Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do cơ thế chúng có số lượng tế bào khác nhau.

.... Tùy thuộc vào số lượng tế bào cấu tạo nên cơ thế, tất cả sinh vật trên Trái Đất được chia làm hai nhóm lớn là cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

....Cơ thể đơn bào có tổ chức phức tạp, được cầu tạo từ nhiều tế bào.

.... Cơ thể đơn bào có tổ chức đơn giản, cơ thể chỉ là một tế bào.

....vi khuẩn, nấm men,... là cơ thể đơn bào,

.... cơ thể đa bào có cầu tạo gồm nhiều hơn một tế bảo. Môi loại tế bào thường thực hiện một chức năng sống riêng biệt nhưng phối hợp với nhau thực hiện các quá trình sống của cơ thể.

....Trùngroi, cây bưởi, cây lim, con gà, con chó... là cơ thể đa bào.

Trả lời:

Các đáp án đúng:

- Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do cơ thể chúng có số lượng tế bào khác nhau.

- Tuỳ thuộc vào số lượng tế bào cấu tạo nên cơ thể, tất cả sinh vật trên Trái Đất được chia làm hai nhóm lớn là cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

- Cơ thể đơn bào có tổ chức đơn giản, cơ thể chỉ là một tế bào.

- Vi khuẩn, nấm men,... là cơ thể đơn bào.

- Cơ thể đa bào có cấu tạo gồm nhiều hơn một tế bào. Mỗi loại tế bào thường thực hiện một chức năng sống riêng biệt nhưng phối hợp với nhau thực hiện các quá trình sống của cơ thể.

Câu 22.5. Hãy làm một bộ sưu tập tranh, ảnh về sinh vật đơn bào và đa bào.

Trả lời:
- Hs sưu tầm các tranh ảnh về sinh vật đơn bào và đa bào


  • 84 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021