Giải câu 4 bài 10: Photpho

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 50 /SGK)

Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho ?

Bài làm:

Ứng dụng của photpho:

  • Photpho được sử dụng làm diêm, phân lân, thuốc bào vệ thực vật.
  • Dùng trong quân sự: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói,...

Photpho có những ứng dụng trên do photpho có tính oxi hóa và là một trong những nguyên tố dĩnh dưỡng quan trọng của thực vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021