Giải thí nghiệm 3 bài 14: Bài thực hành 2 -Tính chất của một số hợp chất nitơ

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Phân biệt một số loại phân bón hóa học

a) Phân đạm amoni sunfat tác dụng với dung dịch NaOH. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra dưới dạng phương trình ion rút gọn.

b) Phân kali clorua và phân supephotphat kép tác dụng với dung dịch AgNO3. Giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Phân biệt một số loại phân bón hóa học

Dụng cụ , hóa chất:

  • Dụng cụ: ông nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn.
  • Hóa chất: phân đạm amoni sunfat, phân kali clorua , phân supephotphat kép, nước cất, dung dịch NaOH, quỳ tím, dd AgNO3.

Cách tiến hành phân biệt 3 loại phân bón:

  • Lấy mỗi loại một ít (cỡ bằng hạt ngô) vào từng ống nghiệm riêng biệt. Cho vào mỗi ống nghiệm 4 – 5 ml nước cất, lắc nhẹ ống nghiệm cho đến khi các chất tan hết.

a) Phân đạm amoni sunfat

  • Lấy khoảng 1ml dung dịch của mỗi loại phân bón vừa pha chế vào từng ống nghiệm riêng.
  • Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 0,5 ml dung dịch NaOH rồi đun nóng nhẹ. Ở ống nghiệm nào chứa dung dịch muối amoni sunfat sẽ có khí bay lên, khí này làm xanh quỳ tím ẩm.

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + H2O

=>Khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm

b) Phân kali clorua và phân supephotphat kép

  • Lấy khoảng 1 ml dung dịch vừa pha chế của kali clorua vào một ống nghiệm và của supephotphat kép vào một ống nghiệm khác.
  • Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào từng ống. Ống nào có kết tủa trắng xuất hiện là KCl

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021