Giải câu 3 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

 • 1 Đánh giá

Bài 3. (Trang 14/SGK)

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Bài làm:

 • Khái niệm: Chất chỉ thị axit – bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.
 • Màu của quỳ:
  • Màu đỏ: pH ≤ 6
  • Màu tím: pH = 7
  • Màu xanh: pH ≥ 8
 • Màu của phenolphatalein
  • Không màu pH < 8,3
  • Màu hồng pH > 8,3

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021