Giải câu 2 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 101 /SGK)

So sánh ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. Cho thí dụ minh hoạ.

Bài làm:

Giống nhau: đều cho biết số lượng mỗi nguyên tố trong phân tử.

Khác nhau: công thức cấu tạo cho biết thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử và từ đó biết được tính chất của các hợp chất hữu cơ còn công thức phân tử thì không.

VD: CTPT C3H6 ta chỉ biết thành phần nguyên tố mà k biết loại hợp chất gì. Nếu CTCT là CH2 = CH – CH3 là anken còn nếu CTCT là vòng ba cạnh thì là xicloankan.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021