Giải bài 10: Photpho

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Photpho . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử

 • Cấu hình electron của photpho: 1s22p63s23p3
 • Photpho ở ô thứ 15 thuộc chu kỳ 3, nhóm VA.
 • Photpho có hoá trị III hoặc V

II. Tính chất vật lí

1. Photpho trắng

 • Photpho trắng là chất rắn màu trắng trong suốt.
 • Photpho trắng bốc cháy ở 40oC.
 • Photpho trắng rất độc.

2. Photpho đỏ

 • Photpho đỏ là chất bột màu đỏ, khó nóng chảy, khó bay hơi hơn phôt pho trắng. Photpho đỏ bốc cháy ở 250oC.
 • Photpho đỏ không độc.

Bài 10: Photpho

III. Tính chất hoá học

Photpho có các số oxi hóa -3, 0, +3,+5 =>có cả tính khử và oxi hóa

1. Tính oxi hoá

 • Tác dụng với các kim loại hoạt động tạo ra photphorua kim loại.
 • Ví dụ:

canxi photphua

2. Tính khử

Tác dụng với kim loại hoạt động như oxi, halogen, lưu huỳnh,… và các hợp chất có tính oxi hóa.

 • Cháy trong oxi
  • Thiếu oxi: Bài 10: Photpho

điphotpho trioxit

  • Dư oxi: Bài 10: Photpho

điphotpho pentaoxit

 • Tác dụng với clo
  • Thiếu clo: Bài 10: Photpho

photpho triclorua

  • Dư clo : Bài 10: Photpho

photpho pentaclorua

IV. Ứng dụng

 • Photpho được sử dụng làm diêm, phân lân, thuốc bào vệ thực vật.
 • Dùng trong quân sự.

V. Trạng thái tự nhiên

 • Photpho tồn tại ở dạng hợp chất chủ yếu là photphorit và apatit.

VI. Sản xuất

Bài 10: Photpho

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 49 /SGK)

Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện nào P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 49 /SGK)

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:

P + O2 → P2O5

P + Cl2 → PCl3

P + S → P2S3

P + S → P2S5

P + Mg → Mg3P2

P + KClO3 → P2O5 + KCl

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 49 /SGK)

Thí nghiệm ở hình 2.13 chứng minh khả năng bốc cháy khác nhau của P trắng và P đỏ. Hãy quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

bài 10: Photpho

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 50 /SGK)

Nêu những ứng dụng của photpho. Những ứng dụng đó xuất phát từ tính chất gì của photpho ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 50 SGK)

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 10: Photpho


 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021